ออมสินให้ยืมทันที 3O,OOO บาท

สวัสดีดนะครับ แบงค์ ออมสิน เว้นเสียแต่สินเชื่อเสริมพลังฐานรากเเล้ว ออมสินยังมี บริการ สินเชื่อ เอนกประสงค์ ในรูปของวงเงิน สินเชื่อ หมุนวน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้แด่คุณนำไป ใช้จ่าย เพื่อการ อุปโภคบริโภคตามความจำเป็น มันก็คือ สินเชื่อบัตรกดเงินสด People card คนใดที่พึงพอใจ ไปดูรายละเอียดข้อจำกัดการกู้ยืมกันเลย

สวัสดีดนะครับ แบงค์ ออมสิน เว้นเสียแต่สินเชื่อเสริมพลังฐานรากเเล้ว ออมสินยังมี บริการ สินเชื่อ เอนกประสงค์ ในรูปของวงเงิน สินเชื่อ หมุนวน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้แด่คุณนำไป ใช้จ่าย เพื่อการ อุปโภคบริโภคตามความจำเป็น มันก็คือ สินเชื่อบัตรกดเงินสด People card คนใดที่พึงพอใจ ไปดูรายละเอียดข้อจำกัดการกู้ยืมกันเลย

สินเชื่อบัตรกดเงินสด People card ให้วงเงิน สูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมี หลักทรัพย์หรือบุคคล รับประกัน คำนวณดอก ตามจำนวนเงิน เเละปริมาณ วันที่เบิก ใช้จริง ในอัตรา ดอกเเละ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าสำหรับบริการอื่นๆที่แบงค์ประกาศในเเต่ละขณะ

สิทธิประโยชน์

— วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

— ฟรี! ค่าธรรมเนียม

— วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

เนื้อหาสินค้าบัตร

วงเงินสูงสุด

— ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินอย่างต่ำ พอๆกับ 30,000 บาท เเละ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

เนื้อหาการสมัคร

👉 คุณลักษณะ

— เป็นชาวไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

— รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี

— ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของธุรกิจ อายุไม่เกิน 65 ปี

👉 อายุงาน ดังต่อไปนี้

— คนที่มีรายได้เป็นประจำทุกเดือน จะต้องมีอายุงาน ในสถานที่ทำงาน ปัจจุบันนี้ ตั้งเเต่ 1 ปีขึ้นไป

— ผู้ประกอบอาชีพ อิสระ / เจ้าของธุรกิจ จะต้องดำรงชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งเเต่ 1 ปีขึ้นไป

👉 สำหรับคนที่มีรายได้จากการทำงานประจำ

— สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

— ต้นฉบับ/สำเนาสลิปค่าตอบแทนรายเดือน

— Statement หรือสำเนาบัญชี ค่าตอบแทนรายเดือน ย้อนไป 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด

— บัญชีที่บอกชื่อ เเละ เลขบัญชีธนาคาร

👉 อาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ

— สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

— เอกสาร เเสดงการดำเนิน ธุรกิจ 1 ปี

— ต้นฉบับ/สำเนาเอกสาร เเสดงรายได้ย้อนไป 6 เดือน

— Statement หรือสำเนา บัญชี แบงค์ ในชื่อผู้สมัครย้อนไป 6 เดือน พร้อมหน้า สมุดบัญชี ที่บอกชื่อ เเละ เลขบัญชีธนาคาร

ช่วงเวลาการอนุมัติ สินเชื่อ

— จากการหาข้อมูล พบว่า บัตรกด เงินสด ออมสิน ใช้เวลา สำหรับเพื่อการ อนุมัติวงเงิน เฉลี่ยที่ โดยประมาณ 1 เดือน ขึ้นไป

— สามารถติดต่อ ขอทำบัตรกดเงิ สด People Card พอดี แบงค์ ออมสิน ทุกสาขา ทั้งประเทศ

หรือที่เว็บ แบงค์ ออมสิน https://www.gsb.or.th/personals/people-card/
สินเชื่อบัตรกดเงินสด People card ให้วงเงิน สูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมี หลักทรัพย์หรือบุคคล รับประกัน คำนวณดอก ตามจำนวนเงิน เเละปริมาณ วันที่เบิก ใช้จริง ในอัตรา ดอกเเละ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าสำหรับบริการอื่นๆที่แบงค์ประกาศในเเต่ละขณะ

สิทธิประโยชน์

— วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

— ฟรี! ค่าธรรมเนียม

— วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

เนื้อหาสินค้าบัตร

วงเงินสูงสุด

— ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินอย่างต่ำ พอๆกับ 30,000 บาท เเละ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

เนื้อหาการสมัคร

👉 คุณลักษณะ

— เป็นชาวไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

— รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี

— ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของธุรกิจ อายุไม่เกิน 65 ปี

👉 อายุงาน ดังต่อไปนี้

— คนที่มีรายได้เป็นประจำทุกเดือน จะต้องมีอายุงาน ในสถานที่ทำงาน ปัจจุบันนี้ ตั้งเเต่ 1 ปีขึ้นไป

— ผู้ประกอบอาชีพ อิสระ / เจ้าของธุรกิจ จะต้องดำรงชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งเเต่ 1 ปีขึ้นไป

👉 สำหรับคนที่มีรายได้จากการทำงานประจำ

— สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

— ต้นฉบับ/สำเนาสลิปค่าตอบแทนรายเดือน

— Statement หรือสำเนาบัญชี ค่าตอบแทนรายเดือน ย้อนไป 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด

— บัญชีที่บอกชื่อ เเละ เลขบัญชีธนาคาร

👉 อาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ

— สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

— เอกสาร เเสดงการดำเนิน ธุรกิจ 1 ปี

— ต้นฉบับ/สำเนาเอกสาร เเสดงรายได้ย้อนไป 6 เดือน

— Statement หรือสำเนา บัญชี แบงค์ ในชื่อผู้สมัครย้อนไป 6 เดือน พร้อมหน้า สมุดบัญชี ที่บอกชื่อ เเละ เลขบัญชีธนาคาร

ช่วงเวลาการอนุมัติ สินเชื่อ

— จากการหาข้อมูล พบว่า บัตรกด เงินสด ออมสิน ใช้เวลา สำหรับเพื่อการ อนุมัติวงเงิน เฉลี่ยที่ โดยประมาณ 1 เดือน ขึ้นไป

— สามารถติดต่อ ขอทำบัตรกดเงิ สด People Card พอดี แบงค์ ออมสิน ทุกสาขา ทั้งประเทศ

หรือที่เว็บ แบงค์ ออมสิน https://www.gsb.or.th/personals/people-card/

Facebook Comments Box
You cannot copy content of this page