สินเชื่อออมสิน กู้เงินสูงสุด 200,000 บาท ผ่อน 8 ปี

ใกล้ปีใหม่เเล้ว ถ้าหากกำลังมองหาเเหล่งเงินลงทุน กู้ยืมเงินถูกต้องตามกฎหมาย ได้เงินจริง อนุมัติไว พร้อมโอนฝากบัญชี สินเชื่อแผนการแบงค์สามัญชน ออมสิน วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี เป็นอีกตัวช่วยที่ราษฎรทุกคนไม่ว่าจะทำอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพราชการอย่างทหาร ตำรวจ รวมทั้งพนักงานบริษัท มีรายได้ประจำก็กู้ได้โดยทันที ร้านรวงที่ร่วมแผนการเมือง ดังเช่นว่า พวกเราชนะ คนละครึ่ง ม.33 พวกเรารักกัน หรือยิ่งใช้ยิ่งได้ สมัครวันนี้เเถมฟรีผู้สำหรับกันเปื้อนจากแบงค์ สมัครพร้อมยื่นเอกสารได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา สิ้นสุดด้านใน 31 ธ.ค.นี้เพียงแค่นั้น

สินเชื่อแผนการธนาคารประชาชน ดีอย่างไร
เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับในการดำรงชีพ
เป็นค่าครองชีพที่จำเป็นจะต้องต่อการเลี้ยงชีพ
จ่ายและชำระหนี้สินอื่นๆ
จะต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของแบงค์ ดังนี้จำต้องไม่นำเงินกู้ยืมเล็กน้อยจากการยืมในคราวนี้ ไปลงทุนในสลากออมสินเเล้วเอามาเป็นประกันเงินกู้ยืมในครั้งเดียวกัน

คุณลักษณะสมัครสมัครสินเชื่อแผนการแบงค์พลเมือง
เป็นผู้มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ เเละ ผลิตผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเพื่อขาย
เป็นผู้ที่มีรายได้จากการเป็นพนักงานประจำ ตัวอย่างเช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้รับจ้างของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
เป็นบุคคลปกติ ชนชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เเละเมื่อรวมอายุผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จำต้องไม่เกิน 60 ปี
ในเรื่องที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จำเป็นต้องให้ผู้ดูแลทำหนังสือให้ความยินยอมพร้อมใจสำหรับเพื่อการทำนิติกรรมข้อตกลง
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เเน่นอน สามารถติดต่อได้
มีสถานที่ดำรงชีพ/ที่อยู่ที่อาศัยเเน่นอน
เปิดบัญชีเงินออมจำพวกเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
ไม่เป็นผู้รับจ้าง บุคลากร ประธาน หรือผู้ตัดสินของธนาคารออมสิน
จะต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อปรับปรุงหน่วยงานชุมชน (รายบุคคล) สารพัดประโยชน์
จำนวนเงินให้กู้
ให้กู้ได้ตามสิ่งที่จำเป็นเเละความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการจ่ายและชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ดังนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลืออยู่ตามคำสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงงานแบงค์ประชาชนทุกชนิดกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในคราวนี้ในวันที่ทำนิติกรรมข้อตกลง จำต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

สินเชื่อโครงงานแบงค์ประชากร ดอก
อัตราค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เเละอัตราค่าดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่จ่ายและชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

ช่วงเวลาการใช้คืนเงินกู้ยืม
1.เงินกู้ยืมระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี

2.เงินกู้ยืมระยะยาว

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
วงเงินกู้ตั้งเเต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
วงเงินกู้ตั้งเเต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
3.ถ้าผู้กู้มุ่งมาดปรารถนาใช้คืนเงินกู้ยืมเกินกว่าช่วงเวลาที่ระบุตาม ข้อ 2. ให้ใช้หลักประกันการยืมเงินดังต่อไปนี้

หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
ขั้นตอนการคำนวณการใช้คืนเงินกู้ยืม
จ่ายเงินต้นเเละดอกเป็นงวดทุกเดือน
การคำนวณจ่ายหนี้เเบบอัตราค่าดอกเบี้ยคงเดิม (Flat Rate)
ดังนี้ กรณีจ่ายเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งเดียวของคำสัญญา สามารถใช้คืนอีกทั้งปริมาณเพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้

หลักประกันเงินกู้ยืม
กรณีใช้บุคคลรับประกัน ผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เเละเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 60 ปี
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยเเน่นอน สามารถติดต่อได้
ไม่เป็นบุคลากรธนาคารออมสิน
รับรองผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 ข้อตกลง เมื่อรวมทุกคำสัญญาเเล้วจำเป็นต้องไม่เกิน 200,000 บาท
หลักเกณฑ์เเละข้อตกลง
(1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่แบงค์ให้ความเชื่อใจ หรือเป็นผู้มีอาชีพเเละรายได้เเน่นอน ตั้งเเต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน
(2) วงเงินกู้ตั้งเเต่ 50,001 -200,000 บาท
(2.1) เป็นบุคคลที่แบงค์ให้ความเชื่อใจ หรือเป็นผู้มีอาชีพเเละรายได้เเน่นอน ตั้งเเต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน
(2.2) เป็นผู้มีอาชีพเเละรายได้เเน่นอน ตั้งเเต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน
หลักประกันจำพวกอื่นที่เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้รับประกันได้ ได้เเก่ อสังหาริมทรัพย์จำพวกที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือแฟลต ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ นา ซึ่งตั้งอยู่ในเเหล่งชุมชนที่มีความเจริญก้าวหน้า มีกระแสไฟฟ้า สาธารณูปโภคฐานรากตามความต้องการ เเละมีทางสาธารณประโยชน์ที่สามารถเข้า-ออกได้สบาย ให้รับเป็นประกันได้ปริมาณร้อยละ 100 ของราคาประเมิน ดังนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องไม่เป็นเจ้าของหลักประกันเงินกู้ยืมตามข้อตกลงกู้ยืมเงินฉบับเดียวกัน

หลักประกันทางธุรกิจที่ระบุรับเป็นประกัน ดังต่อไปนี้

ใบรับรอง สิทธิการเช่าของเเผงค้า / ร้านค้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้ ให้รับเป็นประกันได้ไม่เกินปริมาณร้อยละ 80 ของมูลค่
ใบรับรอง สิทธิการเช่าที่ใช้เป็นประกัน
ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นประกันได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกเเต่งที่ติดกับตัวรถ เเละไม่เกินราคาประเมินของแบงค์ เเล้วเเต่ราคาใดต่ำกว่า กรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานเเล้ว คำนวณราคาประเมินให้ร้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานเเล้ว

Facebook Comments Box
You cannot copy content of this page