วิธีลงทะเบียน สินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาท จากธนาคาร ธกส.

ขั้นตอนสมัครสมาชิกกู้หนี้ยืมสิน ธกส – สินเชื่อสู้ภัยจากแบงค์ ธกส
เข้าไลน์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กดที่ป้าย ขอสินเชื่อสู้ภัย
หน้าข้อมูลที่จำต้องตระเตรียม กด ตกลง
หน้าสรุปคุณลักษณะผู้กู้ กด ตกลง
อ่านกฎระเบียบ พร้อมกดเห็นด้วย
หน้าสมัครสมาชิก ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน
นำข้อมูลใส่ลูกค้า พร้อมกด ต่อไป
กรอกข้อมูลการดำรงชีพ
ป้อน เป้าหมายการยืมเงิน ธกส
ป้อนความมั่นหมายการขอเลี้ยงชีพ
หน้าสรุปข้อมูล ให้พิจารณาข้อมูล กด รับรอง
ท่านได้สมัครสมาชิกเเล้ว กด เสร็จสมบูรณ์
เเจ้งให้จดเลขอ้างอิงไว้ กด ใช่
ข้อมูลที่ผู้สมัครสมาชิกจำต้องจัดเตรียมก่อนยื่นกู้ยืมเงิน ธกส
บัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่อยู่ตอนนี้
เลขบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. (ถ้าเกิดมี)
บุคคลอ้างอิง (ถ้าหากมี)
-ชื่อบุคคลอ้างอิง
-เลขบัตรประจำตัวประชาชนบุคคลอ้างอิง
-ที่อยู่บุคคลอ้างอิง
-หมายเลขโทรศัพท์บุคคลอ้างอิง
การันตี กู้สินเชื่อสู้ภัยจากธนาคารออมสิน จะไม่สามารถที่จะกู้สินเชื่อนี้ได้

แนวทางสมัครสมาชิกสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาท จากแบงค์ ธกส เเบบละเอียด
1. เข้าสู้ไลน์ BAAC
ให้แก่ท่านไปสู่ไลน์ BAAC FAMILY หรือถ้าหากยังไม่มีเเนะนำให้เพิ่มสหาย Line id : @baacfamily

เพิ่มเพื่อนพ้อง line @baacfamily เพื่อกู้ยืมเงิน ธกส
ทำค้นหาเเละเพื่อเพื่อนฝูงไลน์ ธกส @baacfamily เพื่อกู้ยืมเงิน ธกส
2. กดป้าย มาตรการช่วยเหลือลูกค้า
ให้แด่คุณเลือกที่ป้ายมาตการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

กดที่ป้าย มาตการช่วยเหลือลูกค้า
กดป้าย เเจ้งความปรารถนาขอสินเชื่อสู้ภัยวัววิด – 19
หรือ กดคำว่า สมัครสมาชิก คลิก
*แนวทางกู้ยืมเงิน ธกส จะมีเพียงแต่ทำรายการผ่านไลน์แค่นั้น

กดที่ป้าย มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
เลือกป้ายมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ป้า้ยเเจ้งความจำนงขอสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาท
เลือกป้ายเเจ้งความมุ่งมาดปรารถนาขอสินเชื่อสู้ภัยวัววิด-19
3. ข้อมูลที่จะต้องตระเตรียมก่อนยื่นกู้หนี้ยืมสิน ธกส
เข้าเจอหน้าข้อมูลที่ผู้สมัครสมาชิกจำเป็นต้องจัดเตรียม พร้อมกดปุ่ม ตกลง

บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตัวเอง เเละเบอร์โทรศัพท์บ้าน(หากมี)
ข้อมูลเฉพาะบุคคล (รวมถึงที่อยู่เเละรหัสไปรษณีย์)
เลขบัญชีธนาคารของ ธ.ก.ส. (ถ้าหากมี)
ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงซึ่งสามารถติดต่อเเทนได้ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เเละรหัสไปรษณีย์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์มือถือ เเละเบอร์โทรศัพท์บ้าน(หากมี)
สมัครสมาชิกสินเชื่อ ธกส จะต้องตระเตรียมข้อมูลดังนี้
จัดเตรียมข้อมูลขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19
4. ทราบคุณลักษณะผู้กู้สินเชื่อ ธกส
ไปสู่หน้าสรุปผลิตภัณฑ์สินเชื่อสู้ภัย COVID-19

1. คุณลักษณะผู้กู้
ควรจะเป็นเกษตรกร หรือเป็นบุคคลภายในครอบครัวของเกษตรกร

เป็นเกษตรกร หรือผู้รับจ้างภาคการกสิกรรม
อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สูงสุดไม่เกิน 70 ปี
เป็นผู้ได้รับผลพวงจาก COVID-19
2. วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
สินเชื่อ ธกส จะปล่อยวงเงินกู้ให้ลงคะแนนเสียงเเต่

5,000 บาท
6,000 บาท
7,000 บาท
8,000 บาท
9,000 บาท
10,000 บาท
*พวกเราสามารถเลือกวงเงินที่ปรารถนากู้ได้ในหน้า

3. อัตราค่าดอกเบี้ยปริมาณร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
ดอก 0.35 บาท/เดือน

4. จ่ายและชำระหนี้คืนเป็นงวดทุกเดือน โดยปราศจากจ่ายเงินต้นเเละดอก 6 งวดเเรกนับเเต่เดือนที่ทำความตกลงกู้ เเละกำหนดให้จ่ายและชำระหนี้คืนสำเร็จไม่เกิน 3 ปี
6 เดือนเเรกไม่ต้องจ่ายงวด อีกทั้งต้น เเละดอก
ผ่อนนาน 3 ปี
5. ใช้รายงานข้อมูลเครดิตบูโรเเบบมี Score ประกอบกิจการไตร่ตรองให้สินเชื่อ
สรุปผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก ธกส
สรุปกู้หนี้ยืมสิน ธกส จะต้องมีคุณลักษณะอะไรบ้าง
5. อ่านหลักเกณฑ์เเละเงือนไข
ให้คุณอ่านกฎระเบียบเเละข้อตกลงการขอกู้เงิน ธกส ในมาตรการสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาท

ดังที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ใช้บังคับระหว่างแบงค์เพื่อการกสิกรรมเเละสหกรณ์การกสิกรรม (ซึ่งต่อแต่นี้ไปจะเรียกว่า “แบงค์“) กับผู้ขอใช้บริการกับแบงค์

1. ในเรื่องที่แบงค์มีความสำคัญจะต้องเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลด้านการเงินของผู้รับบริการเเละธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขอใช้บริการ ให้เเก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นภายไต้บทบัญญัติของกฏหมาย คำบัญชา หรือกฏกฎระเบียบของเมือง ผู้รับบริการตกลงยินยอมให้แบงค์เผยข้อมูลของผู้รับบริการ มอบให้เเก่ข้าราชการ หรือหน่วยงานราชการที่ควบคุมควบคุมดูเเลแบงค์ได้ทุกอย่าง และเพื่อคุณประโยชน์สำหรับในการจัดการของโครงงานนี้ อันเป็นการสนับสนุนการให้บริการของแบงค์

2. ผมยินยอมให้แบงค์ส่งเอกสารหรือใจความผ่านหนทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือหนทางอื่นๆให้เเก่ผู้รับบริการ ตามข้อมูลที่ผูัขอใช้บริการได้ให้ไว้ เเก่แบงค์ได้

3. กระผมขอรับรองว่าผมมิได้กู้ยืมเงินแผนการในลักษณะเดียวกันนี้ซึ่งเป็นแผนการตามความเห็นคณะรัฐมนตรี ตอนวันที่ 5 พ.ค. 2564 จากธนาคารออมสิน ถ้าหากพบว่ามีการกู้ยืมดังที่กล่าวถึงมาแล้วผมยินยอมให้แบงค์ยกเลิกการให้การช่วยเหลือตามแผนการนี้

4. การบันทึกข้อมูลสำหรับการสมัครสมาชิกทั้งผอง ถือว่าขจ้าพเจ้ารับรู้ข้อจำกัด เเละรับประกันว่าได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่าง และก็ยอมสำหรับการทำงานทุกขั้นตอนของการสมัครสมาชิกเเล้ว

5. ในเรื่องที่กระผมได้รับใจความ SMS หรือการเเจ้งนัดเพื่อทำข้อตกลง ถ้ากระผมไม่มาตามที่นัดพบโดยไม่เเจ้งให้แบงค์รู้ล่วงหน้า แบงค์นับได้ว่าข้าพเจ้าประสงค์ยกเลิกการขอใช้บริการ

ผมได้อ่านเเละรับรู้กฎระเบียบเเละข้อแม้การใช้บริการเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เเละตกลงยอมผูกพันเเละรับทำตามกฎเกณฑ์เเละข้อจำกัดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แม้ข้าพระพุทธเจ้าไม่ทำตามหลักเกณฑ์เเละข้อจำกัดดังที่กล่าวถึงแล้วจนถึงเป็นเหตุให้เกิดความย่ำแย่อะไรก็ตามผมยอมรับผิดชอบทั้งหมด

ทำเครื่องหมาย ถูก “✓” หน้าช่อง ผมเห็นด้วยข้อตกลงการใช้บริการ
กดปุ่ม เห็นด้วย ไปสู่การสมัครสมาชิก
สารภาพกฎเกณฑ์เเละข้อตกลงการขอสินเชื่อสุ้ภัย
อ่านหลักเกณฑ์เเละข้อแม้การใช้บริการสินเชื่อสู้ภัย ธกส
6. สมัครสมาชิก
ในหน้าสมัครสมาชิกท่านจึงควรป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน 13 จำนวนพร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานอยู่เดี๋ยวนี้

ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ป้อนเบอร์โทรศัพท์
การันตีเบอร์โทรศัพท์
กำหนดรหัส รับรอง (เป็นตัวเลข 4 ตัวในรูป)
สมัครสมาชิกกู้ยืม ธกส 10000 บาทในโครงงานสินเชื่อสู้ภัย
แนวทางสมัครสมาชิกสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาท จากะนาคาร ธกส
7. กรอกข้อมูลลูกค้าใหม่
ระบบจะวิเคราะห์สถานะลูกค้ากับทาง ธกส (ข้อมูลปัจจุบัน 28 เดือนพฤษภาคม 2564)

ถ้าหากท่านเป็นลูกค้าเก่า ระบบจะเเจ้งเพียงแค่ชื่อ – สกุลของท่านขึ้นมา
ถ้าเกิดท่านเป็นลูกค้าใหม่ ระบบจะให้คุณกรอกข้อมูลลูกค้าใหม่
แนวทางกรอกข้อมูลสำหรับลูกค้าใหม่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

เลือกคำขึ้นต้น
ป้อนชื่อ – สกุล
ป้อนอีเมล
เลือกวัน / เดือน / ปี กำเนิด (ถ้าหากว่าไม่มีเดือน หรือปีเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใส่ 1 เดือนมกราคม เเทน)
เลือกสถานภาพ
เลือกเรื่องราวด้านการศึกษา
ป้อนเบอร์โทรศัพท์บ้าน (หากมี)
ส่วนที่ 2 ที่อยู่ตามบัตรประาชนของผู้สมัครสมาชิก

ป้อนบ้านเลขที่ / กลุ่ม / ถนนหนทาง
ป้อนตำบล
ป้อนอำเภอ
ป้อนจังหวัด
ป้อนรหัสไปรษณีย์
ส่วนที่ 3 ที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้

แม้ท่านจะใช้ข้อมูลเดียวกันกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้กดทำเครื่องหมาย ถูก “✓” หน้าช่อง ใช้ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

ป้อนบ้านเลขที่ / กลุ่ม / ถนนหนทาง
ป้อนตำบล
ป้อนอำเภอ
ป้อนจังหวัด
ป้อนรหัสไปรษณีย์
ส่วนที่ 4 บุคคลที่สามารถติดต่อได้

ให้แก่คุณเลือกสถานะของบุคคลอื่นที่ติดต่อเเทนได้

สมาชิกในครอบครัวที่เป็นลูกค้าเงินกู้ยืม ธ.ก.ส.
บุคคลอื่นที่ติดต่อได้เเทน
เมื่อนำข้อมูลใส่เป็นระเบียบเรียบร้อยเเล้วให้กดปุ่ม ต่อไป

8. คีย์ข้อมูลอาชีพ
ให้แด่ท่านคีย์ข้อมูลการเลี้ยงชีพพร้อมทั้งเจาะจงสาเหตุของรายได้

เลือกการเลี้ยงชีพ
ป้อนช่วงเวลาการเลี้ยงชีพ
ระยุยงสิ่งที่ทำให้เกิดรายได้ ดังเช่นว่า ค่าแรง ฯลฯ
เลือกราได้รวมต่อเดือน
เลือกหนี้ข้างนอก ที่พวกเรามี
เมื่อใส่ข้อมูลเเล้วให้กดปุ่ม ต่อไป

9. เป้าประสงค์การขอกู้
ให้คุณคีย์ข้อมูลหรือจุดประสงค์การขอกู้เงิน ธกส

เหตุผลด้วยเหตุว่าผลพวงด้านได
วงเงินที่ปรารถนากู้เยอะแค่ไหน
จะผ่อนกี่เดือน
เลือกการจ่ายเงินคืนเเบบไหน
บอกว่าจะทำงานที่แบงค์ ธกส ที่สาขาไหน
เมื่อคีย์ข้อมูลเป็นระเบียบเรียบร้อยเเล้ว กดปุ่ม ต่อไป

ป้อนจุดหมายการขอสินเชื่อสู้ภัยวัววิด – 19
ใส่ข้อมูลจุดหมายการขอสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาท
10. สิ่งที่ต้องการเลี้ยงชีพ
ในหน้าสิ่งที่จำเป็นการดำรงชีพ จะมีให้แด่ท่านเลือกในประเด็นต่างๆเพื่อรวมรวมข้อมูลกรณีมุ่งมาดปรารถนาดำรงชีพที่ถิ่นกำเนิด ตัวอย่างเช่น ช่อง สิ่งที่จำเป็นเลี้ยงชีพภาคการกสิกรรม หรือ ความสามารถความชำนิชำนาญสำหรับในการเลี้ยงชีพอื่นที่อยากได้ปรับปรุง

ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
เป็นเพียงแต่เเบบถามไถ่ ไม่เป็นผลต่อการยินยอมสินเชื่อ
เมื่อใส่ข้อมูลเป็นระเบียบเรียบร้อยเเล้วกดปุ่ม ต่อไป

11. วิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อท่านทำรายการตั้งเเต่ 1 – 10 ข้อเเล้ว ท่านจะเจอกับจอสรุปข้อมูลทั้งสิ้นที่ท่านได้ป้อน ดังเช่นว่า ชื่อ – สกุลล ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการเลี้ยงชีพ เเละเป้าประสงค์การขอกู้

ขอให้ท่านตรวจตราข้อมูลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ถ้าหากถุกจะต้องกดปุ่ม การันตี
12. ระบบสมัครสมาชิกมาตรการสินเชื่อสู้ภัย เป็นระเบียบเเล้ว
ทุกขั้นตอนทำสำเร็จเเล้วจะมีหน้าหน้าจอเเจ้งท่านว่า “ท่านได้สมัครสมาชิกเเล้วเลขอ้างอิงที่ … โปรดบันทึกเลขอ้างอิงของท่านเเละคอยการติดต่อนัดจากแบงค์”

ท่านได้สมัครสมาชิกเเล้วลำดับที่อ้างอิงที่ … โปรดบันทึกลำดับที่อ้้างอิงของท่านเเละรอคอยการติดต่อนัดแนะจากแบงค์
ระบบเเจ้งเนื้อความว่า ท่านได้สมัครสมาชิกเเล้ว คอยแบงค์ติดต่อกลับ
SMS เเจ้งผลของการสมัครสินเชื่อ ธกส
แบงค์ ธกส เเจ้งเลขอ้างอิงให้แก่คุณผ่าน SMS

sms เเจ้งผลของการสมัครสมาชิกสินเชื่อ ธกส
sms เเจ้งรหัสอ้างอิงการสมัครสมาชิกมาตรการสินเชื่อสู้ภัย
13. สำรวจจำนวนอ้างอิง
ระบบเเจ้งให้แด่ท่านบันทึกเลขอ้างอิงไว้ให้ดีๆโดยขึ้นเนื้อความว่า “ท่านได้บันทึกเลขอ้างอิงเเล้วใช่ หรือ ไม่”

กด ใช่ เมื่อท่านบันทึกลำดับที่อ้างอิงการขอกู้สินเชื่อเเล้ว
ระบบเเจ้งให้เขียนเลขอ้างอิงไว้
วิเคราะห์จำนวนอ้างอิง โดยขอให้ท่านจะเลขอ้างอิงไว้ให้ดีๆ
ติอต่อแบงค์ ธ.ก.ส.
แบงค์เพื่อการกสิกรรมเเละสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขาทั่วๆไป จะเปิดกระทำ จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
ห้าง ปิดไม่เกิน 17.00 น.+

Facebook Comments Box
You cannot copy content of this page