สินเชื่อไว้ใช้จ่ายธนาคารออมสิน OD Happy Life ลงทะเบียนเลย

OD Happy life ธนาคารออมสิน สินเชื่อวงเงินหมุนเวียนของธนาคารออมสินสำหรับเพื่อเป็นค่าใช้สอยสารพัดประโยชน์ตามสิ่งที่มีความต้องการของผู้กู้

เนื้อหาการสมัคร สินเชื่อ OD Happy life

คุณลักษณะผู้กู้

เป็นบุคคล ที่มีเชื้อชาติไทย อาย6ไม่น้อยกว่า 20 ปี

มีความรู้และความเข้าใจสำหรับการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย

เป็นผู้กู้ที่ฝากเงินกับแบงค์อออมสินประเภท สลากออมสินพิเศษ

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่กระจ่างแจ้ง สามารถติดต่อได้สบาย

เป็นผู้กู้ที่ฝากเงินกับธนาคารออมสินจำพวกเผื่อเรียก รวมทั้งบัญชีเดินสะพัด

ปริมาณวงเงินให้กู้ยืมเงิน

วงเงินให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 95 ของมูลค่า สลากออมสินพิเศษ หรือ ไม่เกิน 10,000,000 บาท

โดยไม่ต้องพิจารณาถึงค่าสลากเมื่อถอนคืนที่ผ่านมาถึงกำหนด ไม่ต้องพิจารณาถึงค่า สลาก เมื่อถอนคืนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ถึงกำหนด

ดังนี้ วงเงินกู้เงินถอนเงินเกินบัญชีของวงเงิน สินเชื่อ OD Happy life เมื่อรวมกันแล้วจำต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท ของวงเงินกู้

ดอก

เป็นไปตามข้อตกลงของแบงค์
ช่วงเวลาจ่ายคืน

ใคร่ครวญสินเชื่อรวมทั้งทวนคำสัญญาทุก 1 ปี
หลักประกัน

เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาธาคารที่ให้กู้ยืม

ไม่เป็นสลากออมสินประเภทกำหนดให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ เว้นเสียแต่ มีการโอนเปลี่ยนแปลงประเภทสลากออมสินแล้ว

ไม่เป็นสลากออมสินพิเศษของคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล และก็บัญชีร่วม

ให้ใช้สลากออมสินทั้งยังฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ว่าจะต้องมีค่ารวมกันทั้งผองไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้ยืมสินเชื่อแต่ละครั้ง

กรณีราคาสลากออมสินสูงยิ่งกว่าปริมาณวงเงินให้กู้ ให้กระทำตัดตอนสลากออมสินให้มีมูลค่าใกล้เคียงแล้วก็คุ้มปริมาณวงเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากออมสินให้กระทำตามคำบัญชาของธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากจำพวกสลากออมสินพิเศษ

จำต้องมอบให้แบงค์ยึดมั่นสลากออมสิน พร้อมกับโอนสิทธิการถอนไว้ให้แบงค์

ซักถามรายละเอียดอื่นๆ ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร 1115

Facebook Comments Box
You cannot copy content of this page