ออมสิน ช่วยเหลือ ผู้ที่มี บัตรสวัสดิการ จำนวน 50,000 บาท

สินเชื่อ เงินให้กู้เงิน แผนการแบงค์ประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นสินเชื่อตามนโยบายเมือง ปล่อยให้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กู้เงินได้ 50,000 บาท ไม่จำเป็นต้องใช้คนค้ำ ดอกต่ำ ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 5 ปี ช่วยทำให้มาตราฐานชีวิตให้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กู้ง่าย

สามารถไปขอกู้ที่ธนาคารออมสินได้ในทันที สำหรับเอกสารและก็คุณลักษณะต่างๆสามารถอ่านถึงที่เหมาะข้างล่างนี้ได้เลย พวกเราไปดูเนื้อหากันได้เลย

คุณลักษณะผู้ขอกู้เงิน 50,000 บาท

เป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ ถือผลประโยชน์ที่เมือง หรือบัตรคนจน

recommended by
Mgid
Mgid

VELFOR
หัวล้านจะหายได้ใน 2 อาทิตย์! ล้านขนาดไหนก็ดกดำได้! อ่านเลย!
ศึกษาเพิ่มอีก
มีสัญชาติไทย แล้วก็มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และก็เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับช่วงเวลาที่จำต้องจ่ายเงินกู้คืน ต้องไม่เกิน 70 ปี

มีการประกอบอาชีพ

มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอน และก็สามารถติดต่อได้

วงเงินให้กู้ยืมเงิน

รายละเอียดที่ได้รับการโปรโมต
Mgid
Mgid
ให้กู้ได้รายละ 50,000 บาท

อัตราค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

อัตราค่าดอกเบี้ยคงเดิม จำนวนร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ช่วงเวลาคืนเงินกู้

3 ปี และก็สูงสุด 5 ปี

หลักประกันการขอสินเชื่อ

ใช้บรรษัทรับรองสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันในการขอเงินกู้ยืม

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าบริการการสินเชื่อ

เอกสารการขอกู้เงิน

ใช้สำเนาบัตรประชาชน แล้วก็ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน

ใช้สำเนาบัตรผลประโยชน์ที่เมือง

เอกสารแสดงรายได้ สำหรับการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสมุดบัญชีเงินออม แล้วก็เอกสาร รายได้ ค่าใช้จ่าย (ถ้าหากมี)

ภาพถ่ายสถานที่การดำรงชีพ

คนที่สนใจ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถติดต่อขอสินเชื่อเหมาะ ธนาคารออมสินทุกสาขา

Facebook Comments Box
You cannot copy content of this page