สมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด ผ่าน Mymo ให้ ยืม ได้รายละ 1หมื่นบาท

ผู้ประสงค์ขอสินเชื่อจึงควร สมัครสมาชิกจองสิทธิ สมัครสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ผ่าน MyMo ก่อน แล้วหลังจากนั้น ก็เลยกระทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ในวันแล้วก็ในเวลาที่ได้รับแจ้ง

หลักเกณฑ์ ข้อแม้ สินเชื่อสู้ภัย Covid-19 คุณลักษณะผู้ขอสินเชื่อ

เป็นผู้ที่มีรายได้จากการเป็นพนักงานประจำ ดังเช่นว่า บุคลากร/ ผู้รับจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำรวมทั้งเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้ จำเป็นต้องอายุไม่เกิน 60 ปี

เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ ผู้ประกอบการรายเล็ก พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ ร้านหาบเร่ ฯลฯ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้ จะต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

recommended by
Mgid
Mgid

MONEY AMULET
มีทางแก้, เงินไหลเข้ามาเหมือนแม่เหล็ก เพียงแค่คุณเก็บสิ่งนี้ไว้ที่บ้าน
ศึกษาเสริมเติม
เป็นคนที่ได้รับผลพวงจาก Covid-19 จำเป็นต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือคนที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ ยกตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรราชการ ผู้รับจ้างที่ได้รับค่าจ้างรายเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่ๆ สามารถติดต่อได้ และก็มี e-Mail ซึ่งสามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้สำหรับเพื่อการส่งคำสัญญาหรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ไม่เป็นผู้รับจ้าง หรือบุคลากรของธนาคารออมสิน

รายละเอียดที่ได้รับการโปรโมต
Mgid
Mgid
ปัจจุบันนี้ไม่ติดหนี้ติดสินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)

เป็นลูกค้าผู้รับบริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2564

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

ช่วงเวลาจ่ายคืนเงินกู้ยืม

สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับช่วงเวลาปราศจากจ่ายและชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นรวมทั้งดอก) สามารถระบุช่วงเวลาปราศจากจ่ายเงินต้นและก็ดอกเพิ่มเติมอีกได้ตามสมควร แม้กระนั้นดังนี้ เมื่อรวมช่วงเวลาทั้งนั้นจำเป็นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

อัตราค่าดอกเบี้ยคงเดิม จำนวนร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

อัตราค่าดอกเบี้ยผิดนัดจ่ายและชำระหนี้ พอๆกับอัตราค่าดอกเบี้ยสูงสุดตามข้อตกลงบวกปริมาณร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงเวลาจ่าย (คิดแบบลดต้นลดดอก)

การจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo

เปิดจองสิทธิวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป คนที่พึงพอใจสามารถจองคิวเพื่อรับสิทธิสำหรับในการสมัครสินเชื่อเหมาะหน้าแรกโดยไม่ต้องล็อกอิน

สามารถจองสิทธิได้เลยที่หน้าแรก โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน MyMo วิเคราะห์ผลของการจองสิทธิได้ในทันที

ผู้จองสิทธิจะได้รับแจ้งคิว “วันที่และเวลา” เพื่อเข้ามาทำรายการ โดยจะมี Notification แจ้ง รวมทั้งสามารถมองเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ตามวันที่ได้คิวจอง

Facebook Comments Box
You cannot copy content of this page