ธกส. เปิดให้ยืมแล้ว 50,000 บาท ลงทะเบียน ได้เลย

ธกส. วงเงินกู้เงิน 50,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน ค่าลงทุนสำหรับการดำรงชีพเนื้อหาคุณลักษณะผู้กู้เป็นบุคคลชนชาติไทยที่มีอายุ 20 ปี

ขึ้นไปเป็นผู้สืบสกุลเกษตรกร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใหม่ เกษตรกรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 45 ปีเป็นคนที่ผ่านการเล่าเรียนหรืออบรมวิชาความรู้ทางด้านการกสิกรรมหรือธุรกิจเกษตรเป็นคนที่ขึ้นบัญชีเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ตามกฎข้อบังคับ

ฉบับที่ 44ช่วงเวลาการจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรณีผู้กู้ขอสินเชื่อ เป็นค่าครองชีพ

หมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งเเต่วันที่ขอสินเชื่อ เว้นเเต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือนกรณีขอผู้กู้ขอสินเชื่อ เป็นค่าลงทุน

ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งเเต่วันที่ขอสินเชื่อ เว้นเเต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี

อัตราเบี้ย

อัตราเบี้ยตอนนี้พอๆกับปริมาณร้อยละ 7 ต่อปีหรือ 0.59 ต่อเดือน

เนื้อหาวงเงินกู้

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อร าย

หลักประกันเงินกู้ยืม

ให้ผู้กู้ใช้หลักประกันหนี้สินเงินกู้ยืมตามกฎเกณฑ์เเละแนวทางปฏิบัติธรรมดาของแบงค์ธ.ก.ส. เป็นลำดั บเเรก

กรณีผู้กู้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่พักที่อาศัยจำนำเป็นประกันสำหรับการกู้ เมื่อรวมกับวงเงินกู้เงินทุกคำสัญญาที่ใช้เป็นประกันจำพวก

เดียวกันนี้เเล้ว ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนร้อยละ 100 ของวงเงินลงทะเบียนจำนำ

กรณีผู้กู้ใช้บุคคลสำหรับการรับรอง 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกข้อตกลงที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่รับประทาน 300,000 บาท ของวงเงินสินเชื่อ

กรณีผู้กู้ใช้บุคคลรับประกันยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ด้วยกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกข้อตกลงที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ของวงเงินสินเชื่อ

ถ้าไม่พียงพอให้ผู้กู้สามารถใช้บรรษัทรับรองสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก บสย. รับรองหนี้สินวงเงินเงินกู้ยืมได้

สอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ทุกสาขา Call Center 0 2555 0555

Facebook Comments Box
You cannot copy content of this page