ช้างไทยจัดให้ เงินกู้ ให้สูงถึงรายละ 50,000 บาท

แบงค์ช้างไทยสินเชื่อให้กู้หนี้ยืมสินสูงสุด 50,000 บาท

แผนการสินเชื่อเงินให้กู้ดีๆจากสถาบันช้างไทย เงินกู้ยืม เป็นสินเชื่อเฉพาะบุคคลให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกอาชีพสามารถยื่นเอกสารสำหรับสมัครขอกู้ยืมรายได้ โดยโครงงาน

สินเชื่อบุคคล ช้างไทย เงินกู้ยืม คิดอัตราค่าดอกเบี้ยตามจำนวนเงินกู้ ตามจริง เป็นถ้าหากยืมไม่เกิน 5 หมื่นบาทผู้มีสิทธิ์ก็จะได้รับอัตราค่าดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินจำนวนร้อยละ 3 ต่อเดือนนั่นเอง

มีวงเงินให้กู้เงินตั้งแต่ 8,000 – 100,000 บาท ถ้าท่่านติด บูโรแบล็คลิส ก็สามารถยืมได้ไม่เกิน 30,000 บาท

ก็จัดว่าให้ความยุติธรรมสำหรับผู้กู้อีกด้วย เนื้อหาเพิ่มตำหนิม มีดังนี้

สินเชื่อบุคคล สำหรับบุคลากรทุกเดือน

ช้างไทย เงินกู้ยืม พวกเราให้บริการเงินกู้ยืมถูกต้องตามกฎหมาย พวกเราเป็นสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุมัติจากพิโกไฟแนนซ์ และก็ พิโกพลัส

จากกระทรวงการคลัง ช้างไทย เงินกู้ยืม ยึดหลักการให้บริการ สิน

เชื่อด้วยความสุจริต ไม่เอาเปรียบเทียบผู้กู้ คำสัญญาเงินกู้ยืมชอบธรรมถูก

อัตราค่าดอกเบี้ยที่พวกเราเรียกเก็บเป็นอัตราด อกเบี้ยตามก ฏหมายระบุ (ปริมาณร้อยละ 3 ต่อเดือน ถ้าเกิดกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อปริมาณร้อยละ 2.33 ต่อเดือน ถ้าหากกู้เกิน 50,000 บาท แล้วก็ปริมาณร้อยละ

1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาทรวมทั้งเป็นเงินกู้ยืมแบบลดต้นลดดอก

วงเงินกู้ที่อนุมัติ

– ตั้งแต่ 8,000 บริษัท – สูงขึ้นยิ่งกว่า 100,000 บริษัท

หมายเหตุ ช้างไทย เงินกู้ยืม ไม่มีแนวนโยบาย เรียกเก็บค่าครองชีพใดๆก็ตามก่อนที่จะมีการโอนเงินกู้ ท่านจะได้รับโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเต็มปริมาณ โดยไม่หักรายจ่ายอะไรก็ตามทั้งมวล

สำหรับพนักงานประจำ บุคลากรสถานที่ทำงาน บุคลากรโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรืออาชีพอื่นๆท่านสามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงแต่มีคุณลักษณะ และก็ข้อตกลง ดังต่อไปนี้

บริษัท ช้างไทย เงินกู้ยืม

วิธีการยื่นกู้

1 ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารสำหรับสมัครสินเชื่อ ถึงที่เหมาะนี่

2 ผู้ขอสินเชื่อ ”ช้างไทยเงินกู้” ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. บุคลากรทุกเดือน อายุ 20-50 ปี

2. อายุงานปัจจุบันนี้ 1 ปีขึ้นไป

3. มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป

4. มีที่อยู่หรือสถานที่สำหรับทำงาน ในจ.กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี อยุธยา หรือ จังหวัดสงขลา

5. มีเงินเดือนโอนฝากบัญชี แบงค์กสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และก็ ธนชาตเท่านั้น

6. มีบุคคลรับประกัน 1 คน หรือ เอกสาร เครดิตบูโร ที่มีสถานะธรรมดา รวมทั้ง ไม่มีเรื่องราวติดหนี้

7. ยินยอมให้หักเงิน จากบัญชีค่าตอบแทนรายเดือน เพื่อจ่ายค่าผ่อนส่ง

8. บริษัทควรมีฐานะ ทางด้านการเงินป้อมอาจ ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้ยืม

ช้างไทย เงินกู้ยืม

อายุงานสถานที่ทำงานตอนนี้ 1 ปีขึ้นไป

มีค่าว่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป

ค่าแรงจ่ายฝากบัญชีแบงค์

บริษัทเจ้านายมีฐานะด้านการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้ยืม)

ใช้เอกสารประกอบกิจการรับประกันเช่นกันเอกสารของผู้กู้/ผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารที่จำเป็นต้องตระเตรียม มีดังนี้

1. สำเนา บัตรประชาชน

2. สำเนา ทะเบียนบ้าน

3. สำเนา หน้าแรกสมุดบัญชีค่าจ้างรายเดือน รวมทั้ง บัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชี ค่าจ้างรายเดือนเข้า (ถ้าหากมี)

4. ใบรับรองการทำงาน หากไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆที่พักอายุงานได้ ดังเช่น

ช้างไทย เงินกู้ยืม

บัตรบุคลากร ที่มีวันที่เริ่มดำเนินงาน หรือ วันออกบัตร

สัญญาว่าจ้างงาน

สลิปค่าตอบแทนรายเดือน ที่มีวันที่เริ่มงาน หรือ สลิปค่าตอบแทนรายเดือน ที่มีอายุเกิน 1 ปี

ใบรับรอง การหักภาษีในที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) นายว่าจ้างออกให้

5.สเตทเมนท์ บัญชีค่าจ้างรายเดือน ย้อนไป 6 เดือน หรือ บัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีค่าจ้างรายเดือนเข้ (ถ้าหากมี) (ขอจากแอป หรือ ที่เว็บไซต์ของแบงค์ได้)

6.ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล (ถ้าหากมี)

7.เอกสารตรวจดู เครดิต บูโร ตัวจริง (ถ้าเกิดมี) ในกรณีผลัดกันกู้ เปลี่ยนกันค้ำ ใช้เอกสารคนละ 2 ชุด

หมายเหตุ เอกสารสำหรับในการสมัครขอสินเชื่อ จะไม่อาจจะรับคืนได้ รวมทั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ จะทำลายเอกสารได้ในทันที ถ้าเกิดท่านมิได้รับการอนุญาตสินเชื่อ

ผู้ขอสินเชื่อ ควรจะมีหลักประกัน ดังต่อไปนี้

1. สมุดบัญชีค่าจ้างรายเดือน เอามาขึ้นทะเบียนเป็นประกัน

2. คนค้ำ 1 คน จะต้องไม่เป็นวงศ์วานหรือผัวเมีย (กรณีไม่มีเอกสารเครดิตบูโร) ควรจะมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

บุคลากรทุกเดือน อายุ 20-50 ปี หรือ

เจ้าหน้าที่รัฐ / รัฐวิสาหกิจ อายุ 20-58 ปี หรือ

เจ้าหน้าที่รัฐเงินบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี

ผู้ค้ำ 1 ท่านสามารถค้ำให้บุคคลอื่นได้สูงสุด 2 ท่าน

Facebook Comments Box
You cannot copy content of this page