กสิกร เปิดลงทะเบียน บุคคลทั่วไป ช่วยเหลือครอบครัวละ 10,000 บาท

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ช่วยได้ อนุมัติไว ได้เงินก้อนไปใช้โดยทันที เพียงแค่สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS

เนื้อหาการสมัคร

คุณลักษณะ

เชื้อชาติไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป

อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาผ่อนส่งแล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี

ควรมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

ควรมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

(นับรวมสถานที่ทำงานเดิมได้ ถ้าเกิดผ่านการทดสอบงานของสถานที่สำหรับทำงานเดี๋ยวนี้แล้ว)

มีเบอร์โทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อได้ ที่บ้าน สถานที่สำหรับทำงาน หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่

เอกสารประกอบกิจการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ (จำเป็นต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านมี)

หมายเหตุ

1.จะต้องลงชื่อการันตีสำเนาถูกต้อง

2.สำเนาบัตรจำเป็นต้องยังไม่หมดอายุในวันสมัคร

3.กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล จะต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล

เอกสารแสดงรายได้

สลิปค่าตอบแทนรายเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)

ใบรับรองค่าตอบแทนรายเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีค่าตอบแทนรายเดือนน้อยกว่ากฏเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่นๆเสริมเติมได้ ยกตัวอย่างเช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ฯลฯ โดยยื่นเอกสารเพิ่มอีกดังต่อไปนี้

1.Statement ย้อนไป 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น)

2.สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

หมายเหตุ

กรณีมีบัญชีค่าจ้างรายเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 ข้างขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

ท่านสามารถคำนวณยอดผ่อนพื้นฐาน ได้ที่ kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/XpressLoan.aspx

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนบริการลูกค้า 02-8888888

Facebook Comments Box
You cannot copy content of this page