ระบุแล้ววันที่ได้รับเงิน

ล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบ Video Conference ได้อนุมัติ 4 มาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้ นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ cv โดยหนึ่งในโครงการที่ได้รับการอนุมัติคือ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรคนจ น)

ภาพดังกล่าว

สำหรับ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรคนจ น) ระยะที่ 3 จะครอบคลุมกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ)

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่ กรกฎาคม – ธันวาคม) รวมวงเงินตลอดโครงการไม่เกิน 1,200 บาท วงเงินรวม 16,380.19 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสงค์จะรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทน จะต้องสละสิทธิ์การเป็นผู้มีบัตรฯ โดยขอให้นำบัตรฯ มาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

Facebook Comments Box
You cannot copy content of this page