ผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลลุงพล เป็นอย่างดีตลอด

เมื่อศ า ลจังหวัดมุกดาหาร พิจารณาให้ประกันตัว นายไชย์พล วิภา หรือลุงพล ผู้ต้องห าในค ดีน้องชมพู่ประกันตัว ในวงเงินประกัน 180,000 บาท พร้อมข้อกำหนดเงื่อนไขห้า มผู้ต้องหาห ล บห นีข่ ม ขู่พยาน ยุ่งเหยิ งกับพยานหลักฐาน ก่อเหตุอันตรา ยประการอื่น

ภาพดังกล่าว

ห้า มผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศ า ลแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และให้แต่งตั้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านกกตูม ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เป็นผู้กำกับดูแลผู้ต้องหาเพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศ า ลกำหนดโดยเค ร่ง ครั ด

คืบหน้าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. นายลิขิต เชื้ อคนแข็ ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านกกตูม ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เปิดเผยถึงแนวทางในการเป็นผู้กำกับดูแลลุงพลเพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศ า ลกำหนด โดยโดยนายลิขิต กล่าวว่า ทราบข่าวการที่ลุงพลได้รับการประกันตัวแล้ว แต่เบื้องต้นตนเองได้รับแจ้งทางโทรศัพท์เท่านั้นว่าจะต้องเป็นผู้กำกับดูแล แต่ยังไม่มีเอกสารมา จึงยังไม่ทราบรายละเอียดหรือขั้นตอนจะทำอย่างไร เพียงแต่รู้สึกแปล กใจ

ภาพดังกล่าว

ซึ่งในวันนี้ก็ได้ร่วมกันประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อพูดคุยการถึงแนวทางการป้องกัน CV-19 อันดับแรก เพราะเกร งว่าจะมีผู้คนเดินทางมามากมายเหมือนบ้านกกกอกที่อยู่ใกล้กัน อย่างไรก็ตามส่วนตัวแล้วตนไม่อยากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ค ดีนี้เลย พูดตามตรง เพราะค ดีนี้เป็นค ดีดัง ที่ผ่านมาตนเองดูแลกำกับค ดีเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น เช่น การคุมพฤติกรรมลูกบ้าน แต่หากเป็นคำสั่งของศ า ลตนเองก็พร้อมที่ทำหน้าที่ต่อไป

Facebook Comments Box
You cannot copy content of this page