กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

การไฟฟ้า เตือนผู้ขอรับเงินประกันมิเตอร์คืน “ถ้าเสียหาย ต้องรับผิดชอบเอง”

จากที่มีมติเห็นชอบให้คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า หรือค่าประกันมิเตอร์ไฟ ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

จะสามารถขอรับเงินค่าประกันคืน จำนวนกว่า 23 ล้านรายทั่วประเทศ วงเงินกว่า 33,000 ล้านบาท

ซึ่งมีมูลค่าเริ่มต้น 300-12,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้า และจำนวนเฟสที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัย ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 และรับเงินตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 63 เป็นต้นไป

โดยพบว่า วันนี้ 25 มีนาคม 63 ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นวันแรก ซึ่งพบว่ามีประชาชนจำนวนมาก เข้าไปลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของทั้ง 2 เว็บ

จนหน้าเว็บของทั้งกฟภ. และกฟน. มีปัญหา ซึ่งการไฟฟ้าแจ้งขอความร่วมมือประชาชนอย่าเพิ่งแย่งกันใช้บริการ เพราะระบบการคืนเงินจะดำเนินการคืนเงินให้ทุกสิทธิ ไม่มีวันสิ้นสุด ตามนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้ พบว่ามีสมาชิกทวิตเตอร์ได้เข้าไปสอบถาม ถึงการคืนเงินประกันดังกล่าวว่า ภายหลังการคืนเงินแล้ว หากมิเตอร์ได้รับความเสียหาย จะต้องจ่ายเงินเอง เนื่องจาก ไม่มีเงินประกันแล้วใช่หรือไม่

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตอบคำถามว่า กรณีเงินประกันเมื่อขอคืนมาแล้ว สิทธิประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกไป หากมิเตอร์เสียหาย ผู้ใช้ไฟฟ้า จะต้องรับผิดชอบเอง

กรณีหากท่านไม่สะดวกที่จะยื่นเรื่องขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าก็สามารถทำได้ หากไม่ขอเงินคืนประกันดังกล่าวจะยังอยู่เหมือนเดิม

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Facebook Comments
You cannot copy content of this page